Sondajın Tarihçesi

İlk sondajların M.Ö. 1700 yıllarında Çinliler tarafından yapıldığı söylenmektedir. Su ve tuz elde etmek amacı ile açılan bu sondajların 500 m. Gibi o zamanki teknik olanaklar için çok fazla derinliklere indiği ve açılmalarının 10 yıldan fazla sürdüğü sanılmaktadır. Kimi kaynaklara göre ise Çinlilerin 1200 m derinliğe kadar sondaj yaptıkları bilinmektedir. Bununla birlikte Mısırlıların Piramitlerini inşaa eden küçük delikler açmak için ilk sondaj makinalarını kullandıkları da bilinmektedir.Uzun süre gelişim göstermeyen sondajcılık endüstri çağının başlaması ile önem kazanmış ve petrolün teknolojiye girmesi ile bir dönüm noktasına gelmiştir.
Petrolün ilk kez sondaj ile bulunduğu 1859 yılı modern sondajcılığın başlangıç tarihi sayılabilir. Petrolün artan önemi sondajcılığı etkilemiş ve zamanla gerek kullanılan donanımlar ile gerekse uygulanan yöntemler ile günün teknik olanaklarına uygun değişimler gerçekleştirilmiştir. İlk uygulanan sondaj yöntemi olan “ Kablolu Sondaj Yönteminden “ sonra Döner sondaj yönteminin bulunması ve açık deniz sondajlarının yapılmaya başlanması sondaj tekniğinin geçirdiği önemli evrimler olarak sıralanabilir.