Kuyu Dibi Tabanca

Yazar: admin

Kuyu Dibi Delme Sistemi (DTH)

Kuyu dibi darbeli delme işleminde (DTH), çekiç içerisindeki piston bite vurduğunda üretilen güç kaya üzerinde bir şok dalgası yaratır. Yük altındaki bit ile baskı uygulandığında, bit ile kaya arasında baskıdan kaynaklı bir bağlantı yüzeyi oluşur. Bu baskıya karşı kayanın gösterdiği ters tepki, kayanın karakteristik özelliğine ve baskı yüküne bağlıdır.

Kuyu dibi delme sistemi, çoğunlukla açık ocak dekapaj işleri üretim çalışmalarında, su kuyusu açma işlemlerinde ve maden arama amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Patlatma ve sondaj amaçlı delme işlemlerinde istenilen çaptaki delikler değişik delici tabancalar ile delinebilmektedir.Sistemin enerji kaynağı basınçlı havadır. Delme hızı kullanılan hava basıncı ile doğru olarak artmaktadır, daha fazla hava basıncı daha yüksek delme hızı demektir. Dolayısıyla üretici firmalar 25 bar basınca kadar çalışabilecek kuyu dibi tabancalar imal etmektedirler.Kuyu dibi delme sistemi daha fazla hava ihtiyacı, düşük delme hızı gibi dezavantajlarının yanında aşağıdaki avantajlarından dolayı tercih edilmektedir:

Çekiç, mevcut kullanılan kompresör kapasitesine göre uygun biçimde seçilmelidir. Bilinmelidir ki; çekiç kompresör hava üretim kapasitesinin ortalama %85’ini kullanacaktır. Bit, kayaç tipine göre en verimli delgiyi yapmaya uygun olarak seçilmelidir

• Delik içi sapmaların azalması.

• Darbe enerjisinin verimli bir şekilde delik tabanına aktarılmasından dolayı,delme hızındaki çok az bir düşüşle uzun delikler delinebilmesi.

• Çatlaklı arazilerde bile delik içerisinin iyi bir şekilde temizlenebilmesi.

• Operator için kullanımı kolay bir delme sistemi olması

Kuyu Dibi Çekiçler (DTH)

Kompresör, makine üzerinde ya da ayrı bir ünite olarak, havanın sistem içine iletilmesini sağlar. Amaç, havanın minimum kayıpla çekiçe iletilmesini sağlamaktır. Hava akımı çekiç içerisinde sıkıştırılarak güçlendirilir ve bu hava, çalışma şekli bir döngü olarak ayarlanmış olan çekiçi çalıştırır. Pistonun bir döngüsü esnasında, hava çekiçten iki defa salınır ve bu suyun ve delgi esnasında oluşan kaya kırıklarının taşınmasını sağlar. Amaç, havayı en etkili biçimde harcamaktır.

DTH (Kuyu Dibi) delme işleminde pistondan gelen enerjinin yaklaşık %85’i bitin kaya ile olan bağlantı yüzeyini bulur.
Çekiçler taş ocakları,Maden ocakları,Su sondajı ve Zemin mühendisliğinde kullanım amacıyla özel olarak tasarlanmış,düşük hava ile yüksek performans sağlamak için üretilmişlerdir.

Çekiçler özellikle delme hızlarıyla zamandan ve dolayısıyla yakıttan tasarruf sağlamaktadır.

Çekiçlerin özel iç yapısı yeni kaya delme teknolojilerine göre dizayn edilmiştir.