Sondaj Kimyasalları

Yazar: admin

Sondaj Kimyasalları

SONDAJ KÖPÜĞÜ

Derin sondaj işlemlerinde kullanılan kompresörlü sondaj makinalarında yapılan sondaj işlemlerinde belirli derinliklerden sonra sondaj çamurunu çıkartmak çok zor bir işlem olmaktadır. Sondaj köpüğü sayesinde bu işlem kolaylaşmakta ve sondaj işlemini  kolaylaştırmaktadır.

Avantajları ;

  • Kompresör hava ihtiyacını daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.
  • Tüm sondaj sıvılarına uyumludur (Acı,Sert Sular vs. )
  • Çevreye duyarlıdır ve doğada biyolojik olarak parçalanabilir.
  • Yağlayıcı özelliği sayesinde delik dibi (DTH) tabancalarla kullanıma uygundur.
  • Kuyu tabanının temizlenmesine yardımcı olur ve daha hızlı ilerleme sağlar.
  • Yüksek formasyon basınçlarının kontrol edilmesini sağlar.  

Çalışma esnasında herhangi bir şekilde cilde zarar vermez, su ile yıkanır , zararlı herhangi bir solvent içermez.

Rpm Sondaj Sondaj Kimyasalları:

Kil Çözücü

Kil Çözücü Çakıllanmış bölgedeki ve üretim formasyonundaki çamur ve tortuları (sedimantasyonu) olağan üstü bir şekilde söküp atmaya yarayan dağıtıcı (inceltici) özellikte konsantre sıvı polimerdir. Bu ürün aynı zamanda etkin bir çamur incelticisidir. AQUA-CLEAR PFD…

Betonit

Quick-Gel Kolay karıştırılan, çok ince toz halinde (200 – mesh), yüksek verimli ve birinci kalite Wyoming  sodyum bentonitidir. QUIK-GEL tatlı su bazlı sondaj çamurlarında viskozite, su kaybı kontrolü ve jel özelliği kazandıran kaliteli bentonittir.…

Sıvı Yağlayıcı

Penetrol Killerin yapışma eğilimlerini önlemek üzere geliştirilmiş, suda çözünebilir iyonik olmayan yüzey aktif ıslatma maddesidir.  Killerin matkap üzerine yapışmasını engelleyerek matkabın kafa yapmasını azaltmak veya tamamen önlemek. Sondaj sıvısının yüzey gerilimini azaltarak, sert…

Selilozik Polimer

Pac-R Modifiye edilmiş doğal selülozik polimer olup su bazlı sondaj sıvılarının çoğunda su kaybı kontrolü sağlar. PAC-R, QUIK-GEL® harcına katıldığı zaman kumlu formasyonlarda sondaj yapmak içim uygun bir çamur sistemi elde edilir. PAC-R bitkisel…

Lifli Kaçak Önleyici

N-SEAL  asitle çözülebilir bir kaçak kontrol maddesi olup içeriği özel formüle edilmiş çekme lifli mineral fiberdir. Zayıf asitlerle bile çözülebilmesi sayesinde kolaylıkla temizlenebilir.   Asitle çözünebilir Kolay ıslanır İnorganiktir ve mayalanmaz  

Şişen Kaçak Önleyicisi

Diamon Seal Suda şişebilen ancak suda çözünmeyen yapıda %100 aktif sentetik kaçak önleyici polimeridir. DIAMOND SEAL® polimeri kendi ağırlığının yüz katı kadar suyu absorbe edip şişerek kaçak zonlarını kapatır. Öncelikli olarak yönlendirilebilir yatay sondaj…

Selilozik Sıvı Polimer

Liqui-Trol Serbest olarak akan, ultra-temiz yağ içerisinde modifiye edilmiş doğal selülozik polimer sıvı süspansiyonudur. LIQUI-TROL™ bentonitli sondaj çamuruna katıldığında, suya hassas formasyonlarda sondaj yapmak için uygun bir sondaj sıvısı sistemi elde edilir.   Tatlı,…

Su Kaybı Önleyici Polimer

Quıck Trol -Gold Suyun veya sondaj çamurunun içerisinde kolay ve hızlı çözünecek şekilde tasarlanmış poli-anyonik selülozik (PAC) polimerdir. Sondaj sıvılarında en üst düzeyde su kaybı (filtrasyon) kontrolü sağlar ve kuyuyu dengeler. QUIK-TROL® GOLD bentonitli…

Toz Polimer

Ez Mud DP Kısmen hidrolize olmuş poliakrilamit/poliakrilit (PHPA) kopolimeri içeren kuru toz sentetik polimerdir. EZ-MUD® DP tatlı suda kolayca eriyip dağılarak çözünür ve berrak, koyu bir çözelti oluşturur. Yüksek molekül ağırlığına sahip olan EZ-MUD®…

Sıvı Polimer

Ez-MUD  Kısmen hidrolize olmuş poliakrilamid/poliakrilit (PHPA) kopolimeri içeren sıvı polimer emülsiyonudur ve öncelikli olarak kuyuda kil/şeyl tabakalarının şişmesini ve dökülmesini önlemek amacıyla sondaj çamuruna katılır. EZ-MUD® düşük katı maddeli çamurlara viskozite ve yağlayıcı etkisini…

Yüksek Molekül Ağırlıklı Sıvı Polimer

Ez-MUD Plus Kısmen hidrolize olmuş poliakrilamid/poliakrilit (PHPA) kopolimeri içeren yüksek molekül ağırlığına sahip sıvı polimer emülsiyonudur ve öncelikli olarak kuyuda kil/şeyl tabakalarının şişmesini ve dökülmesini önlemek amacıyla sondaj çamuruna katılır. EZ-MUD® PLUS düşük katı…

Karotiyer Yağlayıcı

Core Lube Elmaslı karot sondajlarında karotiyeri yağlamak amacıyla kullanılan doğal, keten tohumu esaslı yumuşak bir sabundur.  Karot yüzdesini (verimini) arttırır. Kırıklı / Çatlaklı formasyonlarda alınan karot boyunu uzatır. Kuyu içindeki Wire Line ekipmanların…